Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir?

 Araç alım satımı veya taşınmaz alım satımında vergi idareleri, söz konusu alım satımları “sürekli” olarak nitelendirdikleri anda bu işlemleri vergiye tabi kılmaktadırlar. Söz konusu alım satımların sürekliliğinin belirlenmesinde ise, taşınmazlar için; Danıştay içtihatlarından hareketle “bir yılda birden çok ya da takip eden yıllarda birer kez” taşınmaz satışı bulunup bulunmadığına, araçlar için ise; bir yılda 3'ten fazla araç satılıp satılmadığına bakmaktadırlar.

 Bu hususta Vergi Mahkemelerinin yaklaşımı ise, “süreklilik” kriterinin sadece “sayı” ile bağlantılı olmayıp, söz konusu taşınmaz veya araçların elde ediliş şekli (miras, arsa karşılığı inşaat vb.), elde edildiği tarih ile elden çıkarıldığı tarih arasındaki süre gibi bir takım kriterlerle bir nevi “niyet okuyuculuğu” yapıp, bu işlerle uğraşanların ticari saik gözetip gözetmediklerini tespit etmek şeklindedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi