Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması

 Ülkemizde uygulanmaya başlanan aile hekimliği müessesesi dolayısıyla ilgili valiliklerle aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire gibi) arasında bir hizmet sözleşmesi düzenlenmektedir. Matbu şekildeki bu sözleşme nedeniyle ilgili vergi daireleri anılan sözleşmenin belli bir meblağı ifade ettiğinden bahisle nispi damga vergisi tahsili yoluna gitmektedirler.

 Ancak, çıkarılan ihtilaflar üzerine vergi mahkemelerinin, söz konusu sözleşmelerin damga vergisine tabi olmakla birlikte, ihtiva ettiği tutarın belli (net) olmaması nedeniyle nispi damga vergisine tabi olmamalıdır.

 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezinde görev yapan ebe ve hemşirelerden hukuka aykırı olarak tahsil edildiğine karar verilen bu damga vergileri geri alınabilecek midir?

 Hukuka aykırı olarak haksız şekilde yapılan bu tahsilatların geri alınabilmesi mümkün olmakla birlikte belli bir süre içinde bir takım idari başvurular yapılıp, bu başvuruların reddi halinde de vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi