Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları

İnşaat taahhüt işleriyle uğraşan müteahhitlerin genellikle inşaat yapacakları arsayı satın almak yerine, arsa sahibiyle arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak suretiyle, arsa sahibine inşa edilecek taşınmazdan bağımsız bölüm veya bölümler vermek şartıyla ilgili arsayı temin ettikleri görülmektedir.

 Arsanın konumuna göre arsanın değeri karşılığında arsa sahiplerine çok sayıda (bazen 20, 30, 50 gibi) taşınmaz verildiği ve arsa sahiplerinin bu taşınmazları elden çıkardıkları anda bir takım vergisel işlemlerle karşılaşmaktadırlar

 Burada vergi idarelerince, Danıştay içtihatlarından hareketle “bir yılda birden çok ya da takip eden yıllarda birer kez” taşınmaz satışı halinde, bu satımların ticari kazanç kapsamında yapıldığı kabul edilmek suretiyle arsa sahipleri adına ticari kazanç mükellefiyeti tesis edilerek gelir, gelir geçici, katma değer vergisi gibi birçok vergi  ve  cezası uygulanmaktadır. 

 Bu hususta Vergi Mahkemelerinin yaklaşımı ise; arsa sahiplerince ilgili arsanın ne zaman ve ne şekilde (miras, bağış vb.) elde edilip, hangi şekilde (kat karşılığı inşaat sözleşmesi gibi) değerlendirildiğini tespit edip, şayet arsa sahibinin arsa temin işi süreklilik arz edecek şekilde değil ve arsa karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsasının karşılığında mesken veya işyeri elde  edilmişse, elde edilen mesken veya işyerinin sayısına (20, 50, 100) bakılmaksızın, bunun “servetin nitelik değiştirmesi” olduğunun kabulüyle ticari kazanç kapsamında vergilendirilemeyeceğidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi