Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler

Yol harcamalarına katılma payı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiş olup, anılan madde uyarınca; Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce,

 a) Yeni yol açılması;

 b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

 c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

 d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, hallerinde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden alınır.

 Anılan hususla ilgili olarak genellikle yol harcamalarının yapıldığı tarihteki malikten mi, yoksa yapılan yoldan veya kaldırımdan halihazırda yararlanmakta olan varsa yeni malikten de tahsil yoluna gidileceği hususunda farklı görüşler ve birçok ihtilaf bulunmaktadır.

 (Yol harcamasının yapıldığı tarihten sonraki taşınmaz malikinden bahsi geçen katılım payının aranılamayacağı yönünde vergi mahkemesi kararları mevcuttur.)

 Öte yandan, anılan payın hesabının nasıl yapılacağı 2464 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilmiş olmakla birlikte, harcamalara katılma payının üst sınırının hesaplanmasında esas alınan bina ve arsalardaki vergi değerinin yüzde 2'sinin hesaplanma şeklinde çeşitli hatalar ortaya çıkmaktadır. Burada özellikle Büyükşehir Belediyelerince, yerel belediyelerce belirlenen vergi değerinin kesinleşip kesinleşmediği araştırılmadan, birtakım verilerden hareketle vergi değeri belirlenmesi yoluna gidildiği görülmektedir. Bu belirlemenin yasallığı vergi mahkemelerinde çeşitli ihtilaflara neden olmaktadır.

 Yine OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'de yapılan yol harcamalarını, varsa harcamayı yapmış olan Belediye'nin mi, yoksa  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca OSB'lerde yetkili birim olan OSB Yönetimlerinin mi tahsil edeceği hususunda çeşitli ihtilaflar bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi