Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ?

Özellikle büyükşehir belediyelerinin bulunduğu şehirlerde ana yollar, bulvarlar, büyük caddeler üzerinde yer alan ilan ve reklamların, yapıldığı yerin bağlı olduğu yerel belediye tarafından mı, yoksa 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan hareketle büyükşehir belediyesince mi tahsil edileceği hususu tartışmalıdır. Konu hakkında farklı yargı kararları bulunmaktadır.

Ayrıca yapılan ilan ve reklamla ilgili olarak verilmiş bir beyannamenin bulunmaması halinde,  ilgili belediyelerce resen yapılacak vergi tarhı neye dayanarak yapılacaktır? Burada belediyelerce yapılacak tespitin bir tutanağa bağlanması ve bu tutanağın da 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 131. maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekirken, anılan usule çoğunlukla riayet edilmeyip tek taraflı tespitlerle karşılaşılmakta ve bu hususla ilgili çeşitli ihtilaflar yaratıldığı görülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi