OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) özetle; emekli ya da görevdeki üyelerin yaşamları süresince ek gelir elde etmelerini hedefleyen bir sistem olarak 1989 yılında kurulmuştur. BDEGS'de iştirakçilerin birikimlerinden oluşan fon, OYAK tarafından hazine bonoları, devlet tahvilleri, vadeli mevduat hesapları gibi sabit getirili yatırım araçlarında değerlendirilmekte ve gelir elde edilmektedir. BDEGS'de garanti gelirin üzerinde elde edilen yıllık gelirin iştirakçi yaşına oranlanan kısmı garanti gelir ile birlikte üçer aylık gelir ödemesi olarak ödenmekte, kalan kısmı iştirakçi rezervine ilave edilmektedir.

9 Nisan 2011 tarihinde yapılan 51’inci Olağan Genel Kurul’da; Sistem’de yer alan mevcut iştirakçilerle garanti gelirin %5’e düşürülerek yeni sözleşme imzalanması, yeni sözleşme imzalamak istemeyen iştirakçilere Sistem’den çıkış imkânı sunulmasına karar verilmiş bir kısım iştirakçiler bu kapsamda sistemden çıkmaya karar vermiştir.

Sistemden çıkış aşamasında tahakuk  ve tahsil edilen gelir vergisinin dava yolu ile iadesi için yasal yollara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi