İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları

 

Ülkemizde okullarda bulunan kantinlerin işletilmesi okul-aile birlikleri ile işletmeciler arasında imzalanan bir kiralama sözleşmesi uyarınca yapılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinde; Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtildikten sonra, istisnaların düzenlendiği 17. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ise; iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Burada ihtilaf, okul kantininin iktisadi işletmeye dahil bir taşınmaz olup olmadığı hususunda çıkmaktadır.

Genellikle Vergi Mahkemelerince, Okul Aile Birliği tarafından mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kurum ve okullardaki kantinlerin kiraya verilmesi işleminin, 3065 sayılı Kanun'un yukarıda yer verilen 17. maddesinin 4/d bendi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması kapsamında değerlendirildiği görülmektedir.

Bu durumda okul kantini işletmecilerinin  bazı prosedürleri tamalayarak  vergi mahkemelelerinde dava açmaları mümkün olabilecektir.  

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular