Av. O. Gülşen UZ

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Banka  ve Ticaret Hukuku Enstitüsünün Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku Lisans Üstü Programlarını tamamlamış, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Vakıf-Dernek Hukuku, Marka Hukuku, Miras Hukuku, Uzlaştırma ve Alternatif Uyuşmazlıkları Çözümü alanında deneyim kazanmış;  8 yıl süre ile çeşitli vakıf ve  ticari şirketlerde  kadrolu avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerini yürütmüş  bu aşamada   tüketici hukuku , aktüerya hukuku, bilişim hukuku, ceza hukukunda uzlaştırma  gibi pek çok eğitim ve sertifika programına katılmış,  2009  yılı Kasım ayından itibaren Uz Hukuk Bürosunda avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 

 

Ayrıca 2013 yılında   Adalet Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak güncel arabulucular siciline kaydolmuştur.  Arabuluculuk konusunda çok sayıda eğitim programına katılmış 2016  yılında  CIArb  (The Chartered Instutite of Arbitratiors) Enstitüsünün akredite arabuluculuk eğitimi ve sınavını tamamlamış  MCIArb unvanını almıştır.  

 

Halen büromuzda Arabulucu – Uzlaştırmacı -  Avukat olarak çalışmakta aynı zamanda müzakere teknikleri eğitimleri vermektedir.