Abone Bağlantı Bedeli , Haksız Şart

 

 

T.C.

ANKARA

7. Tüketici Mahkemesi

Esas No: 2011/1255

Karar No: 2012/305

Tarihi: 05.04.2012


Abone bağlantı bedeli

Haksız şart


Özet: Davalı taraf olan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile davacı tüketici arasında imzalanan abonelik sözleşmesi kapsamında, abonelik işlemleri sırasında davacıdan ‘abone bağlantı bedeli’ adı altında alınan bedelin iadesi hakkındaki talebin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nde reddedilmesi üzerine TKHK 22.madde doğrultusunda Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur.

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. Maddesindeki abone bağlantı bedeli, ifade edilen işlemler için gerekli olan bir sabit bedeldir. Mevcut durumda, davacının abone olduğu bina için tamamlanmış bu işlemler için ikinci kez alınan bu bedeller haksızdır.

Bunun yanında, önceden hazırlanmış bir sözleşmenin hiçbir maddesine müdahale edemeyen tüketici, THKM 6. Maddesine göre haksız şart içeren bir sözleşmenin tarafı olmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle, davacı tarafın yasal faiziyle birlikte bedeli tahsil etmesine karar verilmiştir.